Pelet Yakıtın Avantajları

Pellet, her şeyden öncesinde doğaldır, ucuzdur, petrol olarak kullanıldığında yem hammaddesi pelletlendiğinde de nihai derece verimlidir. Temiz yakıttır. Çevreci yakıttır.
Pellet hayvan yemi pazarında, hububatların ve karma yemlerin yüksek basınç altında ve buhar verilerek sıkıştırılmasıyla yem kalitesi artırılmış olabilir. Süt veriminde ve et veriminde hayvanın pellet yem ile beslenmesinden meydana gelen kritik artışlar görülür. Çünkü pellet yem hayvandaki sindirilebilirliği artırır. Enerji ve proteini toz yeme yönelik tek sürü daha yüksek oranlarda hayvan üzerindeki emilimini artırır.

Pellet petrol pazarında yemden tek sürü daha çeşitli amaçlar amaçlı kullanılmakta olup tek sürü daha çeşitli ürün pelletlenebilmektedir. Petrol pazarında yakıtın pelletlenmesinin ehemmiyeti en enbaşta nakliye ve enerjinin randımanlı kullanılmasıyla alakalı önem taşımaktadır. Çünkü 80 m3 lük orman ürünü ahşap atıkları ve talaş türü hammaddeler pelletlendiği süre 20m3’lük tek hacim meblağ. Başka Bir Deyişle 4 adet 15 tonluk kamyon ile taşıdığımız ürün pelletlendiği süre 15 tonluk tek kamyon ile taşınabilmektedir.

Enerjinin verimliliği ile alakalı ürünü pelletlemek kalori artışı veya eksikliğine ne sebeple olmaz! Ürünün özgün kalorisi ne ise pelletlendikten ardından kg bazında bu oran yeniden tek fark yoktur. Fakat, pelletlenmemiş toz veya dal halindeki ürünler yakma anında özgül ağırlığından ötürü tek sürü fazla koltuk kapladığından yanma kalitesi ve verimliliği %25 düzeyini aşamaz. Yanma geçerliliği ürün çeşitliliğine yönelik tek sürü kısadır. 4000 kcal tek ahşap ürünü yakarken alabileceğiniz randıman 1000 kcal gibidir. Pelletlenmiş ürünün yanma verimi %87 ila %92 içerisindedir. Kömür, doğalgaz, fuel oil ve oduna göre kullanımı kolay ve ekonomiktir.

Pellet ürünün preslenme anında kondisyoner dediğimiz kısımda 184 C sıcaklıkta tavlandığından ve kavurma işlemi yapıldığından mekanik sıkışma ile de hacim daraldığından pelletin önce tutuşma kalitesi artar. Sıkıştırılmış ürünün başka bir deyişle pelletin yanma geçerliliği özgür hammaddeye yönelik tahmini 3,6 kat daha fazladır.

 • Odun pelet yakıtlar fosil yakıtlara yönelik tek sürü daha ucuzdur.
 • Yenilenebilir tek kaynaktır, bizzat öz kaynaklarımızdan beslenir.
 • Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne yönelik onay edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır. Sert yakıtlı sistemler içerisinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemleridir.
 • Odun peletlerinin nakliyesi tek sürü kolaydır, bireysel sistemler amaçlı paket şeklinde satın alınabilir veya merkezi ısıtma sistemleri amaçlı, aynı motorin tankerleri ile kalorifer yakıtlarının binanın deposuna tek hortum ve pompa sistemi ile nakledildiği benzeri, nakledilerek depolanabilir.
 • Odun peletleri dünyanın her yerinde sağlamak edilebilecek arıtılmış tek biyokütledir.
 • Ticari pelet imalatı amaçlı ağaç kesilmesi gerekmez. Pelet ormanın atığını değerlendirir. Bu istikameti ile, rahatlıkla tutuşabilir orman atıklarının toplanması neticesi, ormanların yangına karşın da savunmasına katkı sağlar.
 • Yeni teknolojili pelet yakma sistemleri otomatik petrol beslemelidir; bu, daha düşük işletme masrafları ve konfor demektir.
 • Odun peletlerinin fiyati kolaylıkla yükseliş göstermez. Çünkü ithal değildir, harici ekonomi ve döviz dalgalanmalarından etkilenmez.
 • Odun peletleri tek sürü yüksek sıcaklıkta yanar. Bu sebeple sert veya gaz atık ürün oluşumu tek sürü düşüktür. 18 kiloluk tek torba pelletin külü yalnızca 85 gramdır.
 • Oduna nispeten depolanması amaçlı tek sürü daha az koltuk gerektirir.
 • İçerdiği nem oranı % 10?un altındadır. Bu oran odun yakıtlarda en az tek katının üzerindedir. Düşük nem oranı yanma veriminin yüksek meydana gelmesinin dayanaklarından biridir.
 • Klasik sert yakıtı sistemlerde, bacalarda ciddi oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pelet sistemlerde ise kreozot anında hemen hiç yoktur. Bu sebeple tek baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir (hermetik kombilerde meydana geldiği benzeri).
  • Kısaca Pelet ;
  • Her mevsimde bulunabildiğinden fiyatı belli mevsimlerde artmaz ya da azalmaz.
  • Yapısından ötürü mouse ve mikroorganizma oluşturmaz.
  • Pelet kokusuzdur, yağlı değildir ve yakıldığında ortamı kirletmez.
  • 25 kg lık çuvallar şeklinde satışı yapılmaktadır. ufalanma olasılığı olmadığından çuvallar üst üstüne konulabilir bu da depolama kapsamında tasarruf sağlar.
PELET, ağaç talaşlarının sıkıştırılmasıyla meydana gelen ve çoğunlukla 8 mm genelinde yakıt cinsidir. Bir Pelet Yakıtlı Soba veya Ilçenin İşletim SistemiBir pelet sobada genellikle şu komponentler vardır :
 • Bir petrol haznesi
 • Bir burgu sistemi
 • Üç üfleme fanı (yakma, yayılma ve egzoz amaçlı)
 • Bir yanma odası (hemen yansıtıcı paneller, yanma bölmesi, kül toplayıcı sistem)
 • Bir vakum pompası
 • Bir ana kumanda kutusu/panosu (veya “elektronik beyin”)