PELET SATIŞI

Pelet, karbondioksit emisyonuna sebep olan fosil yakıtların aksine, küresel ısınmayı önleme konusunda iki kat daha faydalıyken aynı anda temiz, karbondioksit üretmeyen, kullanışlı ve yüksek verimli bir yakıttır. Herhangi bir yapışkan veya katkı maddesi kullanılmadan, yüksek basınç altında sıkıştırılan talaş ve odun yongasından üretilir.
Avrupa’da 40 yıldan fazladır kullanılan pelet yakıtı, ülkemizde 5 yılılı aşkın süre zarfında kullanılmaktadırs. Pelet yakıtı; doğalgaz, kömür, fuel oil, odun yakıtlarının kullanıldığı her alanda kullanılan doğal ve yerli bir yakıttır. Yerli bir yakıt olduğundan ülke ekonomisine katkısı bulunmaktadır.
Pelet yakıtı, doğalgaz ve kömüre oranla %35-%40 daha ucuza ısınmamızı sağlamaktadır. Fuel oile göre ise %400 daha ekonomiktir.
“Yakılan her 1 kilo kömür 5 gram CO2 açığa çıkarır. Biyokütle yakıtın 5 katı daha fazla CO2 açığa çıkarır. Pelet odunlar, hem iklim ve çevreyle ilgili hedeflere katkıda bulunmakta hem de ithalat bağımlılığını azaltıp, yerel ekonomileri desteklemektedir. Ağaçlar büyürken atmosferden CO2 alırlar, yandıklarında veya doğada çürüdüklerinde ayni miktarı geri verirler. Odun pelleti doğal dengeyi bozmayan çevreci bir yakıttır.
Bir sezonda 3.5 ton odun yerine 1 ton pelet ısınma ihtiyacını karşılar. Temel ısınma sistemi pelet olan bir ev, yılda 2-3 ton arasında pelet tüketir. Bu elektrikli, gazlı sistemlerden daha ucuzdur. Yine önemli bir ölçüt olan sülfür oranı 0.05 ppm’in altındadır

member name
Pelet yakıt almanız için başlıca sebepler :
 • 15 Kg veya 20 kg kapalı torbalarda temin edilebilir.
 • Kendi tesisimizde üretilmektedir.
 • Kaynak sorunu yoktur.
 • Petrolde olduğu gibi politik ve siyasi konulara dayalı sorunlardan etkilenmez. Fiyatı üretim ve tüketim dengeleriyle belirlenir.
 • Her odun pelleti yukarıda anlatılan faydaları sağlayamaz. Mutlaka DIN Plus standartlarında üretilmesi gerekmektedir.
 • Pellet %100 odun talaşından üretilir, içinde kimyasal herhangi bir malzeme bulunmaz.
 • Ortalama enerji değeri yaklaşık 5,000 kw/kg
 • Doğalgaz sıvı yakıt ve katı yakıt (kömür; odun) gibi yakıtlara oranla aynı enerji %35-%40 oranında daha ucuza mal edilmektedir. Örneğin; 1 kg pellet 3 kg odunun sağladığı enerjiyi vermektedir.
 • member name
 • Pellet tamamen yandığı için enerji kaybı yaşanmamaktadır.
 • Modern pellet kazanlarında yanma verimi %95'in üzerindedir.
 • Pellet yakıt preslendiği için uzun süre yanma sağlanmaktadır.
 • Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkanına sahiptir.
 • Kül oranı %1 - %2 mertebelerindedir.
 • Ticari pellet üretimi için ağaç kesme zorunluluğu yoktur.
 • Pellet üretiminde orman atıkları kullanıldığı için ormanlarda yangına sebep olacak dallar değerlendirilmiş olur.
 • Pelet kokusuzdur, yağlı değildir ve yakıldığında ortamı kirletmez.
 • PELET, ağaç talaşlarının sıkıştırılmasıyla oluşan ve genellikle 6mm & 8mm çapında yakıt cinsidir.
 • Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.


 •